Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2019-2020 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI RZĄDOWEGO PROJEKTU AKTYWNA TABLICA

 

 

 

W roku szkolnym 2018/2019, po złożeniu wniosku do organu prowadzącego, nasza szkoła wzięła udział  w projekcie rządowym Aktyna Tablica , aby realizować zadania współczesnej szkoły takie jak rozwijanie u uczniów i nauczycieli kluczowych kompetencji z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej czy przygotowanie uczniów do życia  w społeczeństwie informacyjnym, wprowadzanie innowacji pedagogicznych w trakcie trwania programu i dążenie do unowocześniania szkoły.

 

Zrealizowane zadania programu:

 1. Wyznaczenie koordynatora oraz zespołu wspierającego pracę nauczycieli oraz dyrektora podczas realizacji projektu .
 2. Wykorzystanie technologii TIK podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym lekcji otwartych,  
 3. Udostępnianie scenariuszy lekcji na stronie internetowej naszej szkoły jako forma dzielenia się rozwiązaniami i doświadczeniami pracy z TIK
 4. Przedstawienie dla organu prowadzącego sprawozdania z realizacji założeń programowych.

 

Podczas realizacji projektu w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 prężnie działał zespół samokształceniowy realizujący zadania programowe, głownie te wymagające prowadzenia zajęć  z użyciem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej podczas wszystkich zajęć edukacyjnych odbywających się w salach lekcyjnych. Do programu został powołany koordynator oraz zespół samokształceniowy, dzięki któremu powstały scenariusze lekcji jako forma dzielenia się doświadczeniem oraz różnorodnymi formami rozwiązań pracy z TIK. Podczas pracy z tablicą multimedialną wykorzystano takie sposoby jak:

 

 • Pisanie i rysowanie na tablicy (nauczyciel i uczniowie).
 • Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek     i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy.
 • Korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym.
 • Przygotowanie gotowego scenariusza lekcji z teorią, ćwiczeniami praktycznym i   multimedialnymi materiałami uzupełniającymi temat co maiło  wpływ na dynamikę lekcji i lepsze wykorzystanie czasu.
 • Wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wykorzystanie już istniejących dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie co miało wpływ na dobór ćwiczeń do potrzeb poszczególnych uczniów i pozwoli na zaangażowanie uczniów zdolnych jak  i tych z trudnościami w nauce.

 

Wnioski z pracy w projekcie:

 • zwrócenie uwagi na specyficzne trudności uczniów podczas pracy z wykorzystaniem TIK
 • udostępnienie uczniom narzędzi, które umożliwią im prace podczas samodzielnego rozwiązywania problemów
 • osiąganie wcześniej zamierzonych celów
 • praca metodami zwiększającymi motywacje uczniów do nauki
 • prezentacja łatwo dostępnych materiałów

 

ZACHĘCAMY DO ZAGLĄDANIA  DO SCENARIUSZEY LEKCJI.

 

 

Copyright © 2020 F.H-U @z Rights Reserved.