Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2019-2020 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

Konspekt lekcji języka angielskiego

Klasa Va

Przedmiot: język angielski

Prowadząca: Maria Jabłońska

Podręcznik: rozdział Va

Temat: Choroby części ciała.

 

Środki dydaktyczne

-podręcznik  Junior Explorer 5 (s.61, s.66),

-tablica

 

Cele lekcji:

Uczeń:

-rozumie znaczenie zwrotów określających stan zdrowia poszczególnych części ciała

-potrafi powiedzieć całym zdaniem i ze zrozumieniem co mu dolega

-na podstawie symptomu potrafi określić na co jest chory

 

Metody:

elementy metody komunikacyjnej i metody naturalnej

 

Formy pracy:

-praca z podręcznikiem

-praca w parach

-praca indywidualna

-praca z tablicą

 

Kształcenie kompetencji kluczowych:

-umiejętność uczenia się, związanej z organizowaniem własnego procesu uczenia się, indywidualnie oraz w grupach, odpowiednio do własnych potrzeb

 

-porozumiewanie się w języku obcym

 

-kompetencje społeczne i obywatelskie, wszelkie formy zachowań przygotowujących do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

 

-mediacja, możliwość rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania

 

PRZEBIEG LEKCJI:

 

I.Faza organizacyjna:

Rekapitulacja wtórna

 

II.Faza realizacyjna:

 

1.Elementy wykładu dotyczące symptomów i chorób z nich wynikających

2.Zapoznanie się ze słownictwem i zwrotami określającymi złe samopoczucie, wypisanie ich na tablicy

3.Uczniowie przepisują do zeszytu i tłumaczą ze słowniczka (s. 66) na język polski Vocabulary (s.61)

4.Po kolei podchodzą do tablicy, aby zapisać polskie tłumaczenie angielskiego zwrotu

5.Indywidualnie lub w parach uczniowie układają zdanie w języku angielskim zawierające symptomy chorób, czytają je, reszta klasy na podstawie opisu wnioskuje jaka to może być choroba

 

III .Faza podsumowująca

1.Utrwalenie poznanego słownictwa w formie zabawy kółko i krzyżyk

2.Ocena aktywności uczniów

  1. Zadanie domowe

Copyright © 2020 F.H-U @z Rights Reserved.