Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2019-2020 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

Konspekt lekcji fizyki

 

 

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE.

 

Data:   06.06.2019r.

 

KLASA: 8a

 

Nauczyciel prowadzący: Beata Cichecka

Czas trwania lekcji: 2x 45 minut

 

Temat: Obrazy otrzymywane za pomocą soczewek.

 

Cel lekcji:

 • Uczeń zna rodzaje soczewek,
 • Uczeń posługuje się pojęciami: ognisko, ogniskowa, oś optyczna,
 • Uczeń opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą,
 • Uczeń konstruuje obrazy wytwarzane przez soczewki,
 • Uczeń rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone , pomniejszone,
 • Uczeń posługuje się pojęciem zdolności skupiającej soczewki.

 

 

Materiały dydaktyczne:

Podręcznik, przybory, aktywna tablica.

 

Metody pracy:

Pogadanka, pokaz, ćwiczenia praktyczne.

 

 

 1. PRZEBIEG LEKCJI:

 

1.Czynności wstępne: powitanie, sprawdzenie obecności, podanie tematu.

 1. Część nawiązująca:
 • Przypomnienie czym jest soczewka
 • Demonstracja różnego rodzaju soczewek- Tablica interaktywna
 1. Część właściwa:
 • Konstrukcja obrazu otrzymanego za pomocą soczewek
 • Pokaz animacji.
 • Praca własna uczniów.

 

 

 1. Podsumowanie lekcji:
 • Zebranie wiadomości o soczewkach.
 • Zebranie wiadomości o obrazach powstających za pomocą soczewek

 

 1. Zadanie domowe: karta pracy- zeszyt ćwiczeń

Copyright © 2020 F.H-U @z Rights Reserved.