Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2019-2020 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

 

 

Przedmiot: HISTORIA

 

Zadanie nr 1

Filmy do obejrzenia:

Bolesław Chrobry część I i II- w : Historia na szybko

https://www.youtube.com/watch?v=6JIdEk-Cw7o

Piastowie, chrzest Polski i początki państwa polskiego- odc.1

https://www.youtube.com/watch?v=-PHjsA5vGC8

 

Zadanie: po obejrzeniu filmów proszę przygotować krótkie, minimum 6 zdań każde, streszczenie odcinka.

 

Zadanie nr 2

a) Podaj który to wiek i która jego połowa:

- 1900 r.

- 801 r.

-1939 r.

- 1 r.

- 399 r.

b) W którym roku zaczyna się i kończy podany wiek?

- V w.

-XII w.

-XXI w.

-III w.

-XIV w.

c) Oblicz ile lat minęło między wydarzeniami:

a) 233 r.- 1918 r

b) 200 r. pne.- 320 r.

c) 1993 r. pne.- 930 r. pne.

 

Zadania należy wykonać i dostarczyć nauczycielowi historii po powrocie do placówki .

 

Przedmiot: GEOGRAFIA

 

Zagadnienia do utrwalenia: Krajobraz wysokogórski Tatr.

1.Wypisz cechy krajobrazu wysokogórskiego.

2. Piętra roślinności w Tatrach – schemat.

3. Wyjaśnij, dlaczego Tatry są chętnie odwiedzane przez turystów?

4.Jak turystyka zmienia krajobraz Tatr?Przedmiot: MUZYKA1. Zapoznaj się z notatką na temat folkloru.

2. Posłuchaj utworów z różnych regionów Polski:

1.       Głęboka studzienka https://www.youtube.com/watch?v=pqRRKsNrI74

2.       Idzie dysc https://www.youtube.com/watch?v=RCBFlp9D5hw

3.       Hej bystra woda https://www.youtube.com/watch?v=t0Oe8Bni9iI

4.       Żeglorz https://www.youtube.com/watch?v=-3MJoXLkWKo

5.       Abecadło Kaszubskie https://www.youtube.com/watch?v=4CVNx_9IRZ4

3.Przypomnij sobie wszystkie zwrotki Hymnu Polskiego- po powrocie do szkoły będziemy go śpiewać.

Folklor

Folklor - to zbiór dziedzin artystycznych które tworzą kulturę i tradycję danego narodu. W skład folkloru polskiego wchodzą: podania, legendy, tańce, stroje, śpiewy I rękodzieło.

Spisywaniem i opisywaniem folkloru zajmuje się etnograf. Najsłynniejszym polskim etnografem był Oskar Kolberg.

Nawiązując do muzyki ludowej to należy wspomnieć o fakcie, iż tak wielki kompozytor jak Fryderyk Chopin inspirował się tymi melodiami a czasem nawet wplatał w swoich kompozycjach.

Istnieje wiele zespołów folklorystycznych, które pielęgnują tradycje muzyczne naszego kraju. Należy wspomnieć o dwóch z nich: "Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze" oraz "Zespół Pieśni i Tańca Śląsk" Przedmiot: JĘZYK ANGIELSKIZadanie 1.

 W każdym ze zdań, wykreśl słowo / wyrażenie, które nie może zostać użyte w tym zdaniu. Jeden wyraz w każdym ze zdań nie pasuje

1.1 We can catch a ball / tram / classroom.

1.2 Henry likes apples / eating fast food / speak with his grandma.

1.3 Ann often phones me / to me / her mum.

1.4 I use lunch / scissors / a phone every day.

1.5 You can get into a shop / door / restaurant.

1.6 They live in a city / house / display case.

 

Zadanie 2

Uzupełnij zdania formami stopnia wyższego przymiotników w nawiasach. Przypomnij sobie jak stopniujemy przymiotniki.

2.1 Cats have (individual) _______________ personalities than dogs.

2.2 Agatha’s marks are (good) ________ than mine.

2.3 French restaurants are (expensive) ________ than Chinese restaurants.

2.4 This test is (easy) ________ that the last one.

2.5 Giraffes are (tall) ________ than zebras.

2.6 My brother is (bad) ________ at biology than I am.

 

Zadanie 3

3 W zdaniach 1–6 podkreśl poprawne odpowiedzi.

3.1 Are frogs as clever as / than dogs?

3.2 This hotel room is clean / cleaner than my bedroom.

3.3 Are you as scared / more scared as me?

3.4 Is listening to the radio as interesting / more interesting as watching TV?

3.5 Working as an actor is more interesting as / than working as a shop assistant.

3.6 I am not as tall / taller as Jim.

 

Zadanie 4

W każdym ze zdań  zaznacz poprawną odpowiedź a lub b.  Pamiętaj, że są rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

4.1 sandwiches do you usually have for breakfast?

a How many            b How much

4.2 Is there… sugar in pineapple juice?

a many          b much

4.3 I have got … homework to do.

a a lot of       b many

4.4 Are there … books in the school library?

a much          b many

4.5 There are … animals in the jungle.

a much          b a lot of

4.6 Helen is very busy. She hasn’t got … free time.

a much          b many

 

Zadanie 5

Uzupełnij zdania formami stopnia najwyższego przymiotników w nawiasach. Przypomnij sobie jak stopniujemy przymiotniki.

5.1 (fast) _______________plane in the world can travel 3500 km per hour. It is called the Blackbird.

5.2 This is (big) ________ hospital in the city.

5.3 Many people think that Gdańsk is (beautiful) ________ city in Poland.

5.4 Fridays and Saturdays are (good) ________ days of the week.

5.5 Harry Potter books are (interesting) ________ of all.

5.6 (small) ________ monkey in the world lives in the Amazon Jungle and is called the Pygmy Marmoset.

 

Zadanie 6

Przetłumacz tekst na język polski .

Topic: favourite clothes

My favourite clothes are tops and trousers. I have got tops in every colour and I like them very much because I can wear them with anything. I have also got a few lovely jackets, which I often wear with trousers or jeans. I don’t like dresses or skirts, so I never buy them. I feel best in sports clothes, so I have got many comfortable sweatshirts. I often wear my sweatshirts with jeans and trainers. What about you? What are your favourite clothes?

Zadanie 7

Która godzina? Napisz słownie, po angielsku godzinę.

 Pamiętaj, że PAST to PO, TO to ZA, HALF PAST to wpół, QARTER PAST/TO to PIĘTNAŚCIE PO/ ZA PIĘTNAŚCIE - użyj te zwroty rozpisując godziny.

a.     9:30

b.     11:40

c.      4:25

d.     6:10

e.     1:20

f.       10:50

g.     3:35

h.     12:45

i.        4:50

j.        5:05

k.      1:20

l.        3:15

m.  2:45

n.     10:00

o.     8:40

p.     5:25

q.     2:10

r.       7:15

s.      12:00

t.       6:30

Zadanie 8

Przetumacz zwroty i wyrazy na język polski (praca ze słownikiem)

 

dust the furniture

make the bed

iron the clothes

sleep

get good grades

work in groups

hospital

cinema

sweep the floor

church

revise

turn left

turn right

catch a cold

sore throat

flu

opposite

next to

on the right

on the left

Przedmiot: BIOLOGIA

Materiały do druku:

 

Przedmiot: Technika

 

Plansze pomocnicze:

1) Stwórz ekologicznego stworka z niepotrzebnych tworzyw sztucznych. Może być to robot, kosmita, itp. Jako przykład pomysłu wykorzystaj zadanie na stronie 40. Pracę pokażesz po powrocie, będzie oceniana!

2)Przeczytaj uważnie temat: „Jak powstaje rysunek techniczny?”, strony 48. Napisz na kartce odpowiedzi na ćwiczenia 1 i 2. Zastanów się co przedstawia rysunek techniczny, który ogląda para przy komputerze? Przeczytaj uważnie temat: „Pismo techniczne”, strony51 i 52. Wykonaj na kartce ćwiczenie 2, w ten sam sposób, przy pomocy linii pomocniczych wykonaj ćwiczenie 4 i 5. Pracę pokażesz po powrocie, będzie oceniana!

 

Przedmiot: MATEMATYKA

Materiały do druku:

 

Przedmiot: RELIGIA

Proszę o przeczytanie i opisanie tego tekstu w kilku zdaniach. :) 

 

Przedmiot: JĘZYK POLSKI

Kliknij w link poniżej i zobacz materiały do zdalnej nauki z języka polskiego.

Materiały z j. polskiego dla kl. V.pdf

 

Przedmiot: WYCHOWANIE FIZYCZNE

Kliknij w link poniżej i zobacz materiały do zdalnej nauki z wychowania fizycznego.

Materiały z wychowania fizycznego dla kl. V.pdf

 

 

 

Copyright © 2020 F.H-U @z Rights Reserved.