Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2019-2020 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

 

 

Przedmiot: HISTORIA

 

Zadanie nr 1

Filmy do obejrzenia:

Dokument Konstytucja 3 Maja 1791 r., historia rozbiory Polski Pl

https://www.youtube.com/watch?v=tGyljgyY5zs

Dokument, reportaż: Polska żyje i zginąć nie może, rozbiory Polski PL

https://www.youtube.com/watch?v=ecY_MJc2C9A

 

Zadanie: po obejrzeniu filmów proszę przygotować krótkie, minimum 7 zdań każde,streszczenie odcinka.

Zadanie nr 2

a) Podaj który to wiek i która jego połowa:

- 1999r.

- 1801 r.

- 239 r.

- 19 r.

- 1349 r.

b) W którym roku zaczyna się i kończy podany wiek?

- VI w.

-XIII w.

-XX w.

-III w.

-XV w.

c) Oblicz ile lat minęło między wydarzeniami:

a) 230 r.- 1978 r

b) 200 r. pne.- 620 r.

c) 19 r. pne.- 930 r. pne.

 

Zadania należy wykonać i dostarczyć nauczycielowi historii po powrocie do placówki .

 

Przedmiot: GEOGRAFIA

 

Zagadnienia do utrwalenia: Podział polityczny Europy.

1.Utrwalić stolice wszystkich państw europejskich.

2.Czym jest Unia Europejska i jaki ma wpływ na społeczeństwo oraz gospodarkę państw Europy?Przedmiot: MUZYKA1. Przeczytaj krótkie informacje znajdujące się pod zadaniami.

2. Posłuchaj i spróbuj się nauczyć piosenki „Zacznij od Bacha” . Po powrocie do szkoły będziemy ją wspólnie śpiewać. (teks poniżej)

https://www.youtube.com/watch?v=rDQHzGpwQNk

3. Obejrzyj krótki film o orkiestrze symfonicznej :

https://www.youtube.com/watch?v=UhxmIGMhC3Y

 Ad. 1

Forma sonatowa

 

Złożona forma muzyczna, składająca się z trzech sekcji

Pierwsza nazywana jest ekspozycją i zawiera dwa kontrastujące ze sobą tematy, utrzymane w różnyctonacjach. Druga to przetworzenie, które zawiera różne, modulacyjne przekształcenia tematów. Na końcu pojawia się repryza, która jest przywołaniem pierwszej sekcji, ale oba tematy występują w niej już w tej samej, głównej tonacji. 

Koncert

 

Publiczne wykonanie muzyki, a w języku polskim także nazwa utworu na instrument solowy z towarzyszeniem orkiestry

Źródłosłów: z łaciny concertare – współzawodniczyć.

W pierwszym znaczeniu koncert jest publicznym wykonaniem utworu muzycznego przez artystę-muzyka bądź grupę muzyków na żywo przed publicznością. Jeśli muzyk daje koncert solowy, mówimy o recitalu.

W drugim znaczeniu koncert jest gatunkiem i formą muzyczną. Jego istotą jest współzawodnictwo. Udział w nim biorą kontrastujące partie - solowa i partia zespołu (orkiestry), lub kilka partii solowych i orkiestra, jeżeli jest to koncert podwójny albo potrójny. Partie uczestniczą w muzycznym dialogu, wykazując się kunsztem i wirtuozerią.

Typową formą koncertu jest forma trzyczęściowa. Już w epoce baroku ukształtował się układ części, wyróżniających się pod względem tempa: szybka-wolna-szybka. Pierwsza część koncertu jest komponowana w formie sonatowej o dwóch ekspozycjach: orkiestrowej i solistycznej. Po repryzie w pierwszej części następuje wirtuozowska kadencja solistyczna. Druga część jest lirycznym centrum cyklu. Część trzecia utrzymywana jest najczęściej w formie sonatowej lub w formie ronda. W okresie romantyzmu powstały także koncerty jednoczęściowe (Franz Liszt) i czteroczęściowe (Johannes Brahms).Ad. 2.

Zacznij od Bacha”
Gdy musisz wstać,
choć tulisz tak pod głową obłoczek snu
i słów tyle znasz uczonych cicho przez noc,
a tu dzień wstaje już kolorowo - witaj!

Gdy musisz wstać,
bo słońce już zawiesza na szczytach wież
poranny swój szal* i rusza, cień w długi marsz,
wokół drzew krząta się ptaków rzesza - witaj!

Zacznij od Bacha, nim słońce po dachach
zeskoczy, jak kot po nocy ćmej.
I zacznij od Bacha, gdy w progu się waha
ktoś, kto winien wejść, a może nie...

[całość x2]

Tu du ru du
tu ru du du daj pa ru ba du du du daj
tu ru du du daj pa ru ba du du ru du
du ru daj du ru du du ru du du - witaj! [x3]

Przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI


Zadanie 1.

 Połącz pytania 1–6 z odpowiedziami a–f

1 Thanks for calling me. Bye!

2 Is Anna there, please?

3 Can I speak to Adam?

4 Who’s calling?

5 Could you speak up?

6 Can I take a message?

 

a I am sorry but he is not here.

b Sure! Can you hear me now?

c No, thank you. I will call again later.

d Goodbye!

e No, there are no girls here. I think you have the wrong number.

f It’s me, Alan.

 

Zadanie 2.

Uzupełnij zdania 1–6 poprawnymi formami czasownika ‘have to’. Pamiętaj o odmianie czasownika przez osoby.

1 Ann _________________ walk her dog.

2 We don’t ____________________ take the bus to school. We can walk.

3 Does Helen ____________________ tidy her room?

4 Peter and I ____________________ get up early every day.

5 Do you ____________________ help with the washing up?

6 Susan ____________________ do some shopping today.

Zadanie 3

Przetłumacz wyrazy i zwroty na język polski

sit on the sofa

watch TV

read a newspaper

use a phone call

use a laptop

play a game on the tablet

sleep on the carpet

again

to be afraid

sorry

wrong

take

again

answer

have a shower

wash hands

go for a walk

take a seat

how can I help you?

can I have a bottle of water?

Where is a railway station?

Never mind

I don’t understand

Zadanie 4

Do każdej z opisanych sytuacji 1–6 wybierz właściwą reakcję. Zakreśl a, b lub c.

1 Rozmawiasz przez telefon z koleżanką, ale nie słyszysz jej dobrze. Powiedz jej, aby mówiła głośniej.

a Could you speak up?

b Thanks for speaking louder.

c Can you hear me?

2 Zapytaj kolegę, gdzie spędził zeszłe wakacje.

a Who did you go on holiday with last year?

b Where did you go on holiday last year?

c How did you travel on holiday last year?

3 Koleżanka przez przypadek zniszczyła twoje pióro. Powiedz jej, że nic nie szkodzi.

a OK, but don’t do it again.

b You should be sorry.

c It’s OK. Never mind.

4 Chcesz grzecznie zapytać nieznajomą osobę o godzinę. Co powiesz?

a Do you have a watch? I want to know the time.

b I am really sorry. I don’t have a watch.

c Excuse me for interrupting. But have you got the time?

5 Kolega zaproponował Ci wspólne chodzenie na siłownię. Powiedz mu, że spróbujesz.

a That is nice of you.

b Thanks for the advice.

c I will give it a go.

 

6 Zapytaj koleżankę co powinieneś / powinnaś zrobić, aby nauczyć się języka hiszpańskiego.

a Should I learn Spanish?

b What should I do to learn Spanish?

c Why don’t I learn Spanish?

 

Zadanie 5.

Odmień przez osoby czasowniki  DO-robić , BE- być , HAVE-mieć:Zadanie 6

Uzupełnij luki odpowiednią odmianą czasownika DO, BE, HAVE

HAVE’

1. I _____________ many pens.

2. Her teacher_____________ a big car.

3. Tom _____________ one sister.

4. You_____________ a red pen.

5. They _____________ new bikes.

6. She _____________ a school bag 

7. It _____________ four legs. 

8. His brothers _____________ rabbits.

DO’

 1. My mother__________ her housework every day.

2. The students __________ their homework after dinner.

3. My brother and sister __________ the dishes every day.  

4. I_________ the washing every day.

5. She ___________ exercises to keep fit.

6. They ___________  a great job !

BE’

 1. You and I __________ sister and brother.

2. I __________ his friend.

3. His cousin __________ a good teacher.

4. David __________ a bus driver. He is a taxi driver.

5. There ______ seven days in a week.

6. I __________ a beautiful woman but I'm kind.

7. A: __________ you hungry? B: Yes, let's eat.

8. My car isn't white. It _______ a red car.

 

Zadanie 7

W każdym ze zdań 1–6 podkreśl poprawną odpowiedź.

1 Do / Does you like English? Yes, I like / likes it very much.

2 Do / Does Samantha swim well? No, she does / doesn’t. She is not a good swimmer.

3 What do / does Martina usually do at weekends? She help / helps with tidying up the house.

4 Do / Does they live in Puerto Rico? Yes, they do / don’t.

5 What time do / does Ann and Alan start lessons on Mondays? They start / starts lessons at 9.30.

6 Do / Does you drink milk for breakfast? No, I do / don’t. I usually drink some orange juice.

 

Przedmiot: BIOLOGIA

Materiały do druku:

 

Przedmio: TECHNIKA

 

Plansze pomocnicze:

1) Zwymiaruj zawieszkę, wykorzystaj wskazówki powyżej, pamiętaj o wykorzystania symetrii przedmiotu podczas wymiarowania. Praca będzie oceniana po powrocie.

2) Przeczytaj uważnie tekst o elementach elektroniki.

Wykonaj ćwiczenia 1 i 2, wypisz odpowiedzi na kartce, która będzie sprawdzana po powrocie. Wypisz także minimum 10 przykładów urządzeń, w których stosowane są elementy elektroniczne. Zastanów się czy w urządzeniach elektronicznych są bezpieczniki, jeżeli tak to napisz dlaczego?

 

Przedmiot: MATEMATYKA

Materiały do druku:

Przedmiot: RELIGIA

Proszę o przeczytanie i opisanie tego tekstu w kilku zdaniach. :) 

 

Przedmiot:JĘZYK POLSKI

Kliknij w link poniżej i zobacz materiały do zdalnej nauki z języka polskiego.

Materiały z j. polskiego dla kl. VI.pdf

 

Przedmiot: WYCHOWANIE FIZYCZNE

Kliknij w link poniżej i zobacz materiały do zdalnej nauki z wychowania fizycznego.

Klasa VIa:

Materiały z wychowania fizycznego dla kl. VIa.pdf

Klasa VIb:

Materiały z wychowania fizycznego dla kl. VIb.pdf

Copyright © 2020 F.H-U @z Rights Reserved.