Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2019-2020 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

 

 

Przedmiot: HISTORIA

 

Zadanie nr 1

Film do obejrzenia:

Droga do wojny- I wojna światowa. Pl

https://www.youtube.com/watch?v=DFwAkqQl61I

I wojna światowa – You Tube

https://www.youtube.com/watch?v=ulqlU8GBu-Q

Zadanie: po obejrzeniu filmów proszę przygotować krótkie, minimum 8 zdań każde,streszczenie odcinka.

Zadanie nr 2

a) Podaj który to wiek i która jego połowa:

- 1899r.

- 1401 r.

- 1239 r.

- 19 r.

- 349 r.

b) W którym roku zaczyna się i kończy podany wiek?

- VI w.

-XIII w.

-XX w.

-III w.

-XV w.

c) Oblicz ile lat minęło między wydarzeniami:

a) 230 r.- 1978 r

b) 200 r. pne.- 620 r.

c) 19 r. pne.- 930 r. pne.

 

Zadania należy wykonać i dostarczyć nauczycielowi historii po powrocie do placówki .

 

Przedmiot: GEOGRAFIA

 

Zagadnienia do utrwalenia: Mapa polityczna Europy i podział administracyjny Polski.

1. Utrwalić stolice wszystkich państw Europy i umieć pokazać je na mapie fizycznej Europy.

2. Umieć wymienić sąsiadów Polski.

3. Zaznaczyć na mapie konturowej Polski wszystkie województwa i ich stolice.Przedmiot: MUZYKA

 

1. Obejrzyj filmy :

Witold Lutosławski https://ninateka.pl/film/witold-lutoslawski-zycie-i-tworczosc

Krzysztof Penderecki https://ninateka.pl/film/krzysztof-penderecki-zycie-i-tworczosc

2. Posłuchaj muzyki rozrywkowej:

Blues- B.B. King, Dżem

Jazz- Leszek Możdzer, Krzysztof Komeda

Rock and Roll- Elvis Prasley

Rock- Metallica, Queen, U2

POP- Michael Jackson

Rap- O.S.T.R

Poezja Śpiewana- Marek Grechuta

3. Zachęcam do obejrzenia filmów muzycznych  np. :

Pan od muzyki, Cudowne dziecko, Kopia mistrza

 

Przedmio: JĘZYK ANGIELSKI

 

Zadanie 1

Do każdej z opisanych sytuacji wybierz właściwą reakcję. Zakreśl literę A, B lub C.

1.1 Your sister has just passed her driving test. What do you say to her?

A. All the best!

B. Good luck! You can do it!

C. Well done!

1.2 You’ve been invited to your friend’s birthday party. Unfortunately, you can’t go. What do you say?

A. Thank you for your invitation.

B. I’m afraid I can’t come. I’m sorry.

C. I’d love to.

1.3 You want to go to see a new fi lm on Saturday. You want your friend to go with you. What do you say?

A. Why don’t we go to the cinema?

B. Where is the cinema in this town?

C. Do you fancy spending time with me?

Zadanie 2

Uzupełnij dialog. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.

 

X: Good morning, Sir. How  (help) _____________ you?

Y: Good morning. What time does the next train to London leave?

X: Let me see. The next train departs in about 20 minutes. It’s a direct service, arriving at London Paddington

station at 12.45. It leaves from Platform 5. If you want to go later, there is the 11.30 train, arriving at 2.45.

Y: Great! The 10.15 then, please.

X:  (like) _______________ a single or a return ticket?

Y: I don’t know when I’ll be coming back, so I’ll have a single, please.

X: That’s 20 pounds.  (are). ____________ . Have a nice day!

Y: Thank you! Bye!

 

Zadanie 3

Uzupełnij dialogi. Wybierz brakujący fragment wypowiedzi tak , aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Zakreśl literę A, B lub C.

 

3.1  X: Mum, can I go to the cinema with Tom, please?

        Y:_________________

 

A. I don’t think so. You have to do your homework. You can go on Sunday.

B. I don’t like cinemas.

C. Well done!

3.2

X: I’m not feeling very well. I can’t breathe normally and I have a runny nose.

Y:_______________

A. You mustn’t behave like that! It’s forbidden!

B. You should go to see a doctor. It may be flu.

C. Don’t touch your nose!

 

3.3 X: ___________________

       Y: Nothing much. I think I’ll stay at home and watch some movies.

 

A. Why are you watching so many films?

B. Have you got any plans for tonight?

C. Is it necessary for you to stay home tonight?

 

3.4  X: Where are my glasses?

       Y: ___________________

 

A. I don’t like your glasses.

B. Ask Tim, maybe he knows.

C. You shouldn’t wear my glasses.

 

Zadanie 4

Z pośród trzech podanych wyrazów wybierz jeden . Podkreśl właściwą odpowiedź.

4.1. I’m very fond of Sam. I can always ask her for help. She is very nervous/selfish/reliable

4.2. It’s getting cold and windy outside. Make sure you put on a jacket/slippers/a suit.

4.3. Kate’s sister is a friendly/pale/strict person. She spends a lot of time with her classmates and family.

4.4. My sister’s husband is my niece/brother-in-law/ancestor. We get on well and often go to the cinema together.

4.5. I love taking photos/being in a hurry/baking. I think I will organize an exhibition of my work at school.

 

TŁUMACZENIE

Zadanie 5

Przetłumacz tekst na język polski.

 

Skiing and snowboarding are two of the most popular winter sports among students. Whether you are a beginner or an expert, a day on a slope is an awesome way to keep fit. To be prepared for a trip, make sure you know all the rules. Remember that students don’t have to take helmets, ski boots or goggles. Everything will be provided by the instructors. Students must have proper clothing to keep them dry and warm (jackets, gloves, hats and socks). Please remember that students won’t be allowed to do any activities if they have had spine, knee or back injuries.Zadanie 6.

Zapisz i przetłumacz wszystkie słówka i zwroty, zawarte w zadaniach, które sprawiły Ci problem. Naucz się ich !!!!!!!

 

Przedmiot: BIOLOGIA

Materiały do druku:

 

Przedmiot: CHEMIA

 

Temat: Rodzaje roztworów.

Plansze pomocnicze:

 

Odpowiedzieć pisemnie na pytania:

1.Co to jest roztwór?

2. Czy różni się roztwór nasycony od nienasyconego ?

3. Na czym polega Krystalizacja?

4.Czym różni się roztwór stężony od roztworu rozcieńczonego?

5. Podział mieszanin.

 

Temat: Woda jako rozpuszczalnik.

Plansze pomocnicze:

 

Odpowiedzieć pisemnie na pytania:

1.Co to jest emulsja?

2. Na czym polega rozpuszczanie substancji w wodzie?

3. Budowa cząsteczki wody.

4. Co to jest dipol?

5. Od czego zależy szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie?

 

Przedmiot: FIZYKA

 

Temat: Energia i praca.

Plansze pomocnicze:

 

Odpowiedz pisemnie na pytania:

1. Co nazywamy pracą w sensie fizycznym.

2. Wymień rodzaje energii.

3. Podaj jednostkę pracy.

4. Zadanie 1 i 2 dotyczące tematu.

 

Temat: Moc i jej jednostki.

 Plansze pomocnicze:

Odpowiedz pisemnie na pytania:

1. Co nazywamy mocą?

2. Jednostka mocy.

3. Wyjaśnij pojęcie mocy chwilowej.

4. Zadanie 2 i 3 dotyczące tematu.

 

Przedmiot: MATEMATYKA

Materiały do druku:

Przedmiot: RELIGIA

Proszę o przeczytanie i opisanie tego tekstu w kilku zdaniach. :) 

Przedmiot: JĘZYK NIEMIECKI

Materiały do druku:

Przedmiot: JĘZYK POLSKI

Klasa 7a

Materiały pomocnicze:

Drodzy uczniowie proszę przygotować zadania z następujących tematów:

oznaczonych numerami zamieszczonych w załącznikach foto

  1. Pisownia wyrażeń z zaimkami s. 101
  2. Zapis wyrazów cyframi s. 117-118
  3. Pisownia nazw obrzędów i dni świątecznych s. 125
  4. Pisownia skrótów s. 151-152
  5. Pisownia nazw obiektów astronomicznych s. 167
  6. Zdanie złożone podrzędnie s. 174-175

 

Mam nadzieję, ze taka forma nauki przypadnie Wam do gustu

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do nauki.

 

Klasa 7b

Kliknij w link poniżej i zobacz materiały do zdalnej nauki z języka polskiego.

Materiały z j. polskiego dla kl. VIIb.pdf

 

Przedmiot: WYCHOWANIE FIZYCZNE

Kliknij w link poniżej i zobacz materiały do zdalnej nauki z wychowania fizycznego.

Klasa VIIa:

Materiały z wychowania fizycznego dla kl. VIIa.pdf

Klasa VIIb:

Materiały z wychowania fizycznego dla kl. VIIb.pdf

 Przedmiot: PLASTYKA

Kliknij w link poniżej i zobacz materiały do zdalnej nauki z plastyki.

Materiały z plastyki dla kl. VII.pdf

 

 

Copyright © 2020 F.H-U @z Rights Reserved.