Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2020-2021 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

Dnia 18 października 2013 roku o godzinie 10:00 w hali sportowej przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w Chodzieży odbyły się Targi Pracy. Organizatorem Targów było Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Pile wraz z Cechem Rzemiosł Różnych w Chodzieży. Tematem przewodnim Targów było zapoznanie młodzieży gimnazjalnej chcących podjąć naukę zawodu z ofertą zarówno rzemieślików, jednostek OHP w Szamocinie i Próchnowie, zakładów Pracy z powiatu chodzieskiego i pilskiego oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży. Młodzież ze szkół miało możliwość zapoznania się z zawoddami rzemieślniczymi między innymi poprzez prezentacje dorobku firm oraz rozmowę z przedstawicielami zakładów obecnych na targach. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem rzemieślników - pracodawców, a także młodzieży. 

Copyright © 2021 F.H-U @z Rights Reserved.