Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2019-2020 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

ALARM PRZECIWPOŻAROWY W MOS-ie

W dniu 26 listopada br. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży odbył się próbny alarm przeciwpożarowy, który był zwieńczeniem projektu edukacyjnego jaki realizują w tym roku wychowankowie Ośrodka. Od początku roku szkolnego grupa uczniów, pod opieką Panów Marka Fifra i Zbigniewa Łukawskiego pracowała nad stworzeniem planów ewakuacyjnych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży oraz przygotowaniem szkolenia przeciwpożarowego dla wszystkich wychowanków i pracowników. Próba alarmu poprzedzona była wywieszeniem w placówce prędzej przygotowanych planów i przeprowadzeniem przez uczniów szkolenia przedstawiającego podstawowe zasady ewakuacji. Przeprowadzony alarm przeciwpożarowy nadzorowany był przez jednostkę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, która bardzo wysoko oceniła samą próbę jak również działania Pani dyrektor Hanny Frąckowiak nad podnoszeniem bezpieczeństwa wychowanków Ośrodka w Chodzieży.

Dyrekcja oraz wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży pragną serdecznie podziękować  Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straż Pożarnej w Chodzieży za nadzór oraz pomoc w przeprowadzeniu alarmu. Najlepszym komentarzem po przeprowadzonej próbie mogą być słowa wychowanków, którzy stwierdzili „ było gorąco ale przeżyliśmy”.

Copyright © 2020 F.H-U @z Rights Reserved.