Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2019-2020 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

Uczniowie klasy III B wraz z wychowawcą Zbigniewem Łukawskim wybrali się na ognisko integracyjne, które odbyło się 22 września 2014 roku. Dzięki uprzejmości Pana leśniczego Macieja Grusa, który udostępnił ostoję „ Pod Dębami” w Leśnictwie Karczewnik, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży mogli spędzić kilka godzin na wspólnym pieczeniu kiełbasek i wymianie wspomnień z minionych wakacji. Spotkanie, oprócz integracji, miało również charakter edukacyjny. Po wspólnym posiłku uczniowie wraz z wychowawcą wybrali się na grzybobranie. Podczas wyprawy uczniowie poznali rodzaje grzybów i uczyli się odróżniać gatunki jadalne od trujących, a zbiory zostały w ramach podziękowań przekazane na ręce Pani Dyrektor Hanny Frąckowiak, która była pod wrażeniem okazów jakie udało się zebrać jej podopiecznym.

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży pragną złożyć serdeczne podziękowania Leśnictwu Karczewnik za udostępnienie miejsca i stworzenie miłej atmosfery podczas ogniska.

Copyright © 2020 F.H-U @z Rights Reserved.