Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2019-2020 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

Już niebawem przed grobami zmarłych pojawią się rodziny, przyjaciele i bliscy, na grobach zaś piękne kwiaty i zapalone znicze. Jednak nie przy wszystkich grobach zostanie odmówiona modlitwa. Właśnie dlatego wychowankowie z III grupy w porozumieniu z chodzieskim kołem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego postanowiło zadbać o groby zmarłych powstańców. W związku z tym dnia 07 października młodzież dzielnie uczestniczyła w pracach sprzątających i pielęgnujących powstańczy grób. Dzięki takim działaniom wychowankowie nie tylko trenują pracowitość i zaangażowanie, ale także poszerzają wiedzę o historii  naszego kraju.  

Copyright © 2020 F.H-U @z Rights Reserved.