Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2019-2020 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

            Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży wzięli udział w VII Konkursie Ekologicznym pt. „Światło, źródło życia na Ziemi” zorganizowanego przezIzbę Gospodarczą Północnej Wielkopolski oraz Miasto Piła.

Konkurs miał na celu zwrócenie uwagi społeczności świata na znaczenie technologii wykorzystujących światło dla promocji zrównoważonego rozwoju, a także dla poszukiwania rozwiązań problemów związanych z zasobami energii na świecie, dostępem do edukacji, rolnictwem i zdrowiem. Światło obecne jest zarówno we wszystkich dziedzinach naszego codziennego życia, jak i we wszystkich obszarach nauki w XXI wieku.

Dzięki pomysłowości wychowanków i niewielkiej pomocy wychowawców prace chłopców zostały wyróżnione w konkursie.

Copyright © 2020 F.H-U @z Rights Reserved.