Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2019-2020 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w dniu 25 września 2014 roku uczestniczyli w warsztatach: WOLONTARIAT - KROK PO KROKU, organizowanych przez wolontariuszy Fundacji "CENTRALA MŁODYCH". Szkolenie przygotowało wychowanków do pracy w charakterze wolontariusza. Program uwzględniał zagadnienia prawne oraz teoretyczno - metodyczne wolontariatu. Członkowie naszego Klubu Wolontariusza otrzymali zaświadczenia i rozpoczęli współpracę z wolontariuszami z CENTRALI MŁODYCH.

Copyright © 2020 F.H-U @z Rights Reserved.