Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2020-2021 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

W niedzielę 13 września wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży uczestniczyły w  Pikniku naukowym „Woda-Dar Natury” zorganizowanym na  terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

Wychowanki, na poszczególnych stanowiskach, miały możliwość przeprowadzania eksperymentów chemicznych i przyrodniczych, uczyły się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej a także mogły się dowiedzieć jaka w naszych kranach płynie woda, co wpływa na żyzność gleby, a także do jakich rozmiarów może urosnąć karp i jesiotr.

Wśród wystawców, którzy w ciekawy sposób przedstawili zagadnienia związane                   z przyrodą, ekologią, udzielaniem pierwszej pomocy, znaleźli się: Nadleśnictwo Podanin, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, Spółka Altvater, Urząd Miejski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna oraz przedsiębiorstwa rybackie „Karp” i „Ryba” z Oleśnicy.

Copyright © 2021 F.H-U @z Rights Reserved.