Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2019-2020 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

W Chodzieskim Domu Kultury odbył się spektakl pt. „Dziewczynka z zapałkami” zorganizowany przez wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży. Obecnością zaszczycili nas Starosta Powiatu Chodzieskiego pan Julian Hermaszczuk, Wicestarosta Powiatu Chodzieskiego pan Mirosław Juraszek oraz Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Chodzieży pani Gabriela Margowska.  Były łzy wzruszenia, podziękowania, gratulacje. Młodzież kolejny raz zaskoczył dorosłych ciężką pracą i umiejętnościami. Po przedstawieniu w ośrodku dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia.  

Copyright © 2020 F.H-U @z Rights Reserved.