Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2019-2020 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży biorą udział w projekcie pt."Gdzie nogi poniosą?". Celem projektu jest aktywizowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego w oparciu o piękne walory chodzieskich terenów. Wychowankowie poznają historię okolicy, odkrywają jej walory turystyczne, uczą się planować czas wolny i aktywnie go spędzać. Dzięki tym działaniom uczniowie nabywają nową wiedzę o najbliższej okolicy jak również zwiększają wytrzymałość swoich organizmów, chętniej spędzają czas na świeżym powietrzu oraz aktywnie spędzają czas wolny.

Copyright © 2020 F.H-U @z Rights Reserved.