Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2019-2020 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

Młodzież uczestniczyła w wyjściu do Starostwa Powiatowego w Chodzieży. Wychowankowie zapoznali się ze strukturą urzędu, uczestniczyli w prezentacji multimedialnej przeprowadzonej przez wicestarostę Mirosława Juraszka oraz rozmawiali na tematy różne ze starostą chodzieskim Julianem Hermaszczukiem. 

Copyright © 2020 F.H-U @z Rights Reserved.