Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2020-2021 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

Konspekt lekcji muzyki

 

 

"Idziemy na koncert" 

Cele lekcji:

 

Cel główny:  Przybliżenie uczniom miejsc, w których można posłuchać muzyki.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

- wymienia instytucje, w których odbywają się koncerty,

- wie jak się zachować podczas wizyty w filharmonii

–śpiewa piosenkę Lubię podróże,

–przygotowuje ilustrację muzyczną.

 

 

Metody pracy:

- pogadanka

- pokaz

- śpiewanie piosenki

- gra na instrumentach

 

Formy pracy:

- praca indywidualna

- praca zespołowa

 

Środki dydaktyczne:

- tablica interaktywna

- film – Savoir-vivre młodego melomana

- instrumenty perkusyjne

- gitara

- fotografie przygotowane przez nauczyciela

 

Przebieg lekcji:

 1. a) Faza wprowadzająca
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Wspólne zaśpiewanie piosenki poznanej na ostatniej lekcji.

3.. Podanie tematu lekcji.

 

 1. b) Faza realizacyjna:
 2. Rozmowa na temat miejsc, w których odbywają się koncerty.
 3. Czym jest filharmonia.
 4. Prezentacja filmu – Savoir – vivre młodego melomana.
 5. Nauka piosenki Lubię podróże – śpiew przy akompaniamencie gitary opcjonalnie podkład muzyczny.
 6. Podział na grupy – rozdanie fotografii z różnych miejsc i próba stworzenia ilustracji muzycznej do każdej fotografii.

 c) Faza podsumowująca

 1. Utrwalenie wiadomości na temat właściwego zachowania się podczas koncertu.
 2. Podziękowanie za pracę na lekcji i zakończenie zajęć.

Copyright © 2021 F.H-U @z Rights Reserved.