Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2020-2021 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

ROZKŁAD DNIA W DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ

 

8.30 – pobudka

8.40 – 9.00 – toaleta poranna

9.00 – 9.20 – śniadanie grupa I i II 

9.20 – 9.40 – śniadanie grupa IV i V

9.40 – 10.00 – śniadanie grupa III

10.00- Apel poranny w grupach wychowawczych po zakończeniu śniadania. W trakcie apelu wychowawca dyżurny zapoznaje wychowanków z planowanymi zajęciami, które zostaną przeprowadzone z grupą wychowawczą. 

10.15 – 13.00 – zajęcia zorganizowane w grupach wychowawczych, 1 godz. zajęć informatycznych, odwiedziny

13.00 – 13.20 – obiad grupa I i II

13.20 – 13.40 – obiad grupa IV i V

 13.40 – 14.00 – obiad grupa III

14.00 – 18.00 – zajęcia zorganizowane w grupach wychowawczych

18.00 – 18.20 – kolacja grupa I i II

18.20 – 18.40 -  kolacja grupa IV i V

18.40 – 19.00 – kolacja grupa III

19.00 – 19.30 -  czas wolny do dyspozycji wychowanka

19.30 – 20.00 -  oglądanie wiadomości

20.00 – 21.0 – wieczorne prace porządkowe, toaleta wieczorna

21.00 -  apel wieczorny w grupach

21.15 – 8.30 – cisza nocna

Za zgodą wychowawcy dyżurującego wychowankowie mogą oglądać tv po godzinie 21.15

Wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii jest zobowiązany do przestrzegania rozkładu dnia.

Rozkład dnia może być zmieniany w uzasadnionych przypadkach tylko przez Dyrektora ośrodka.

Copyright © 2021 F.H-U @z Rights Reserved.