Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2019-2020 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

w Chodzieży

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w ramach motoryzacyjnego kółka zainteresowań został zorganizowany kurs na kartę motorowerową.

Konkurs wiedzy wyłonił troję wychowanków, którzy otrzymali możliwość uczestnictwa w kursie.

W inicjatywę zaangażowała się szkoła nauki jazdy Grabowscy, gdzie wychowankowie Mos wraz z kursantami kategorii „B” uczestniczyli w wykładach teoretycznych oraz w spotkaniu z ratownikiem medycznym. Szkoła nauki jazdy udostępniła także skuter i plac manewrowy gdzie młodzież ćwiczyła jazdę w praktyce. Całość szkolenia zakończyła się egzaminem, który wychowankowie zdali celująco. Inicjatywa wychowawców z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przełożyła się na poszerzenie wiedzy i umiejętności podopiecznych oraz miłe spędzenie czasu wolnego.

Bardzo dziękujemy za pomoc i poświęcony czas właścicielom szkoły nauki jazdy Grabowscy .

 

Copyright © 2019 F.H-U @z Rights Reserved.