Dane Kontaktowe:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
im. Marii Grzegorzewskiej
w Chodzieży

Adres do korespondencji: 
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 11
Telefony kontaktowe:
Strzelecka 11 - 67 214 78 02,
Studzieniec 27 - 67 281 08 33,
Rataje - 668 642 198
Fax: 67 214 78 02
Email: sekretariat@mos-chodziez.pl