Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2020-2021 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

W czwartek 6 czerwca rozegrany został po raz pierwszy turniej piłki nożnej, zorganizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży wspólnie z KS Polonia i MOSIRem Chodzież. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał starosta Julian Hermaszczuk. O puchar ufundowany przez Pana Starostę wałczyło siedem zespołów, z których najlepszą drużyną okazała się reprezentacja ZSP Chodzież. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwał jego pomysłodawca Bartosz Prusak wspierany przez kadrę naszego ośrodka.

Copyright © 2021 F.H-U @z Rights Reserved.