Raport dostępności

 

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

Numer identyfikacyjny REGON

30177711200000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-mail kontaktowy osoby, która wypełnia formularz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon kontaktowy

672147802

Data

2021-03-25

Miejscowość

Chodzieży

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. WIELKOPOLSKIE

Powiat

Powiat chodzieski

Gmina

Chodzież ( gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust.

ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[x] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w którym podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

3

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne?

[x] NIE

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[x] NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informacje na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[x] NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osoby korzystającej z psa asystującego?

[x] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobo ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[x] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Do budynku przy ul. Strzeleckiej 11 prowadzi 5 wejść, 2 wejścia główne od strony ulicy i 3 od strony dziedzińca. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy wejściu do budynku potrzebna jest pomoc osoby trzeciej. W budynku nie ma windy. Nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy budynku nie ma wydzielonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku drugiego zlokalizowane pod adresem Studzieniec 27 stanowi ograniczenie architektoniczne występują schody, brak windy. Wejście do budynku trzeciego zlokalizowane pod adresem Chodzieska 9 w Ratajach stanowi ograniczenie architektoniczne występują schody, brak podjazdu, brak windy. Nie ma toalety dla niepełnosprawnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a na terenie ośrodka. Do obiektów można wejść z psem asystującym.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url mos-chodzież.pl

ID a11y-status [ x ] Częściowo zgodne

ID a11y-data-sporządzenia 22.09.2020

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklarację dostępności

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy. Aktualnie ośrodek jest w trakcie tworzenia nowej strony internetowej, która ma spełniać wymogi dotyczące dostępności na podstawie Ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierania komunikowania się?

a. Kontakt telefoniczny [ x ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny [ x ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości [ x ] TAK

sms, mms lub komunikatorów internetowych

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów

internetowych [ x ] NIE

e. Przesyłanie faksów [ x ] TAK

f, Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe

lub/i aplikacje (tłumaczenie online) [ x ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ x ] NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza – przewodnika (kontakt osobisty) [ x ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ x ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

1

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informacje o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu w postaci:

a. tekstu odczytywanego maszynowo

[ x ] TAK

b. nagrania treści w postaci języka migowego (PJM) w postaci pliku wideo?

[ x ] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ x ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. Od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. - na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ x ] NIE

Dział. Informacje o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ x ] NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ x ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmiany w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[ x ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymieniony wyżej?

[ x ] NIE


Drukuj   E-mail

Related Articles

Statut

Informacje