Get Adobe Flash player

Biblioterapia to terapia czytelnicza, w której wykorzystuje się terapeutyczne wartości literatury w odniesieniu do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujących psychicznego wsparcia. Na sesjach biblioterapeutycznych panuje sprzyjający klimat, dzięki któremu bardzo często uczestnicy identyfikują się z bohaterami literackimi. Niektóre cech i zachowania bohaterów literackich dostrzegają u siebie, co pozwala im lepiej poznać i zrozumieć własne zachowania w różnych sytuacjach. Pod wpływem losów bohaterów książkowych uczą się rozwiązywać własne problemy i nabierają do nich dystansu.  Tym razem uczyliśmy się jak radzić sobie w groźnych sytuacjach. Szukaliśmy sposobów obrony przed agresją i przemocą.