Get Adobe Flash player

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w dniu 25 września 2014 roku uczestniczyli w warsztatach: WOLONTARIAT - KROK PO KROKU, organizowanych przez wolontariuszy Fundacji "CENTRALA MŁODYCH". Szkolenie przygotowało wychowanków do pracy w charakterze wolontariusza. Program uwzględniał zagadnienia prawne oraz teoretyczno - metodyczne wolontariatu. Członkowie naszego Klubu Wolontariusza otrzymali zaświadczenia i rozpoczęli współpracę z wolontariuszami z CENTRALI MŁODYCH.